REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAYSHIFT

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez "DAYSHIFT Sonia Kubisa" działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Cyfryzacji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.dayshift.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez "DAYSHIFT Sonia Kubisa" z siedzibą w Siewierzu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

I. DEFINICJE

  1. Sprzedawca/Administrator – Właścicielem, Administratorem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych działającym pod adresem: www.dayshift.pl jest Sonia Kubisa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “DAYSHIFT Sonia Kubisa” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Cyfryzacji, ul. Zabłockiego 56/3, 40-750 Katowice, NIP: 6252432469, REGON: 382300393, dane kontaktowe:
   adres e-mail: info@dayshift.pl
   numer telefonu: 518804786
  2. Klient/Konsument – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dayshift.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
  4. Produkty/Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
  5. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy pod adresem: www.dayshift.pl prowadzony jest przez Sprzedającego.
  2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na stronie Sklepu na przykład błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp., Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
  3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie w cenach promocyjnych.
  6. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
  8. Kolory przykładowych modeli na zdjęciach na stronie Sklepu Internetowego mogą różnić się od rzeczywistych kolorów, wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.
  9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

  III. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
  3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
  4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w Sklepie. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru.

  IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych czynności tj. po:
   a) poprawnym wypełnienie formularza „Zamówienie” na stronie internetowej Sklepu,
   b) zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu,
   c) akceptacji Regulaminu Sklepu.
   2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
  2. Każdy zamówiony produkt przekazywany zostaje do wysyłki po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy i wynosi od 1 do 5 dni roboczych, a w przypadku zamówień specjalnych i swetrów wykonywanych na zamówienie czas ten wynosi od 14 do 21 dni roboczych.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
   – formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,
   – w formularzu zamówienia nie zostały podane wszystkie niezbędne dane,
   – zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
   – gdy cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.
  6. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego chyba, że Sprzedawca poinformuje na Stronie, iż Sklep jest nieczynny danego dnia lub w danym okresie.
  7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z elektronicznym dokumentem sprzedaży wysyłanym drogą mailową na podany adres e-mail przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
  8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  VI. ZASADY PŁATNOŚCI, CENY

  1. Przelew bankowy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
   Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe: Właściciel rachunku: DAYSHIFT Sonia Kubisa, bank: ING Bank Śląski, numer rachunku: 84 1050 1591 1000 0097 0954 8540. W tytule przelewu proszę podać następujące dane: numer zamówienia oraz e-mail podany przy składaniu zamówienia.
  2. Przelew bankowy, płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu imoje o dokonaniu płatności przez Klienta).
  3. Czas na opłacenie zamówienia wynosi 5 dni od chwili jego złożenia. Jeśli po tym czasie zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, zostaje ono anulowane.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
  5. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  7. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie Klienta, m.in. ręcznie robione swetry są przekazywane do realizacji po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i nie podlegają wysyłce za pobraniem.

   VII. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

   1. Zamówiony Towar Sprzedawca będzie realizował w formie przesyłki kurierskiej.
   2. Wysyłka jest realizowana od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym i szybkich płatności realizowanych przez imoje.
   3. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).
   4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
   5. Każda przesyłka jest kontrolowana przez Sprzedawcę i poprawnie zapakowana. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazane jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
   6. Klient (Kupujący) każdorazowo udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do przesłania mu zakupionego towaru przez firmy kurierskie.
   7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
   8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
   9. W przypadku zamówienia poza teren Polski, koszt wysyłki naliczany jest indywidualnie, w zależności od kraju docelowego.
   10. W przypadku zamówienia za granicę, czas doręczenia zależy od kraju docelowego. Paczki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeżeli interesuje Cię przybliżony czas doręczenia, napisz do nas na info@dayshift.pl . WAŻNE: Zamawiając poza granice Unii Europejskiej, Odbiorca musi liczyć się z możliwością naliczenia dodatkowych opłat związanych z podatkami oraz odprawą celną, które będzie zmuszony uiścić przed odbiorem paczki. Za wspomniane dopłaty nie odpowiadamy i nie będą one refundowane. Wszelkie wątpliwości związane z odprawą celną oraz ewentualnymi kosztami można rozwiać w lokalnym Urzędzie Celnym w miejscu docelowym.

   VIII. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

   1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
   2. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (metki i wszystkie użyte zabezpieczenia) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowodem sprzedaży-fakturą/paragonem) na adres: DayShift Sonia Kubisa, ul. Zabłockiego 56/3, 40-750 Katowice.
   4. Zwracany Towar nie może posiadać oznak użytkowania i zapachów.
   5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
   7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
   8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Towar wykonywany na specjalne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

   PROCEDURA ZWROTU TOWARU:

   1. Skontaktuj się z nami na adres e-mail: info@dayshift.pl
   2. Wydrukuj i wypełnij kartę zwrotu, którą wyślemy Ci w odpowiedzi
    (karta jest dostępna do pobrania również na stronie)
   3. Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami zapakuj w oryginalny karton, dołącz dokładnie wypełnioną kartę zwrotu i fakturę/paragon (dowód zakupu który był dołączony do otrzymanego przez Ciebie zamówienia).
   4. Towary zwracane prosimy kierować na adres:

   DayShift

   Ul. Zabłockiego 56/3

   40-750 Katowice

   Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 10 dni od daty przyjęcia zwrotu. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności.

   IX. WARUNKI GWARANCJI

   1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
   2. Produkty zakupione na stronie Sklepu www.dayshift.pl podlegają gwarancji przez okres 12 miesięcy liczonych od daty wystawienia dowodu sprzedaży przez Sprzedawcę.
   3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar z dowodem zakupu na adres: DayShift, ul. Zabłockiego 56/3, 40-750 Katowice
   4. Klient powinien podać w karcie reklamacji dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem.
   5. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient.

   PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU:

   1. Skontaktuj się z nami na adres e-mail: info@dayshift.pl
   2. Wydrukuj i wypełnij kartę reklamacji, którą wyślemy Ci w odpowiedzi
    (karta jest dostępna do pobrania również na stronie)
   3. Zapakuj reklamowany produkt, dołącz dokładnie wypełnioną kartę reklamacji i fakturę/paragon (dowód zakupu który był dołączony do otrzymanego przez Ciebie zamówienia).
   4. Towary zwracane prosimy kierować na adres: DayShift, ul. Zabłockiego 56/3, 40-750 Katowice

   X. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

   1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dayshift.pl/polityka_prywatnosci

   XI. USŁUGI NIEODPŁATNE

   1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.
   2. Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
   4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
   5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
   6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
   7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

   XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
   2. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
   3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
   4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2019r.
   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl